Te Tāhū - parallax 1Te Tāhū - parallax 2Te Tāhū - parallax 3Te Tāhū - parallax 4Te Tāhū - parallax 5Te Tāhū - parallax 6Te Tāhū - parallax 7Te Tāhū - parallax 8Te Tāhū - parallax 9Te Tāhū - parallax 10Te Tāhū - parallax 11

Te Tāhū

E pā ana tēnei ara ki ngā kōrero mō te tāhū. He āhuatanga tēnei o te tuhi auaha.

panuku kia tīmata

He Pātai Utu Wawe

I mua i tō tīmatanga, anei ētahi pātai hei whakautu māu.

Hoake

Te Mātakitaki me te Ako

E pā ana tēnei kiriata ki ngā kōrero mō te tāhū hei āhuatanga o te tuhi auaha.

Tūhura mai

Hoake!

E pā ana tēnei wāhanga ki te tāhū o te pūrākau.

Tūhura mai

He whakaata

Kua tae ki te wā e hoki whakamuri ai koe ki te whakaata i ngā mahi i akona i tēnei ara o te tāhū.

Hoake

Kua noho raka tēnei wāhanga! Whakaotia te wāhanga He Pātai Utu Wawe kia huakina tēnei wāhanga.